شروع از
€50.00
ماهانه
FIN #1 (0 موجود است)
Intel Core i7-4770
32 GB DDR3 RAM
2x 2TB SATA HDD
1Gbps Premium Port
20TB Monthly Bandwidth
شروع از
€70.00
ماهانه
FIN #3 (0 موجود است)
Intel Xeon E3-1246v3
32 GB DDR3 RAM
2x 2TB SATA HDD
1Gbps Premium Port
20TB Monthly Bandwidth
شروع از
€80.00
ماهانه
FIN #4 (0 موجود است)
Intel Xeon E3-1246v3
32 GB DDR3 RAM
2x 256 GB SSD
1Gbps Premium Port
20TB Monthly Bandwidth
شروع از
€60.00
ماهانه
FIN #2 (0 موجود است)
Intel Core i7-4770
32 GB DDR3 RAM
2x 240 GB SSD
1Gbps Premium Port
20TB Monthly Bandwidth

Powered by WHMCompleteSolution